ATERRA GROUP

ZAMĚSTNANCI

Outsourcing mzdového účetnictví a související agendy jsou pro řadu firem příjemnou cestou ke snižování mzdových nákladů, eliminaci rizik, snížení administrativní zátěže a utajení výše platů napříč firemní strukturou.

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ A PERSONÁLNÍ AGENDA

ZAMESTNANCI 15652528 sMzdové účetnictví zahrnuje komplexní zpracování mezd a personální agendy včetně personálního poradenství a odborných konzultací. Naše účetní pro svou práci využívají naše vlastní zázemí i software nebo pracují přímo v sídle klienta na jeho softwarovém vybavení. Často využívanou variantou je kombinace obou výše uvedených přístupů: zpracování účetnictví prostřednictvím vzdáleného (terminálového) přístupu.

Číst dál: MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ A PERSONÁLNÍ AGENDA

PERSONÁLNÍ PORADENSTVÍ

Počet společností, které potřebují využívat služeb personálního manažera v režimu částečného úvazku, každým dnem narůstá. Našim klientům zajišťujeme služby kvalifikovaného a zkušeného personálního manažera formou outsourcingu služeb.

Číst dál: PERSONÁLNÍ PORADENSTVÍ

PERSONÁLNÍ AUDIT

Personální audit obvykle zahrnuje jednorázovou analýzu lidských zdrojů v organizaci. Jedná se o druh auditu, jehož předmětem je tedy objektivní a nezávislé přezkoumání a zhodnocení stavu a návrh řešení ke zvýšení efektivnosti jednotlivců, organizačních jednotek i celé organizace. Jeho cílem je zvýšení efektivnosti a výkonnosti organizace. K získání informací využívá měkké i tvrdé techniky ( Assessment centra, mystery metody, individuální rozhovory)

Číst dál: PERSONÁLNÍ AUDIT