ATERRA GROUP

MANAŽERSKÝ REPORTING

MANAŽERSKÝ REPORTING

Ladíme existující reportovací systémy tak, aby splňovaly všechny zásadní požadavky managementu na dostupnost, správnost a strukturu informací.  Nastavujeme převodové můstky mezi CAS a IFRS, vytváříme reportovací mechanismy v IFRS. Na přání klienta můžeme veškerou agendu související s pravidelným reportingem převzít.