ATERRA GROUP

ÚČETNÍ PORADENSTVÍ

ÚČETNÍ PORADENSTVÍ

Jsme připraveni analyzovat současný stav účetnictví a identifikovat slabá místa a rizika. Na základě výsledků takové analýzy pak můžeme navrhnout systém opatření, která vedou k eliminaci rizik a nepřesností vzniklých lidským faktorem. Cílem je zajistit klientovi přiměřenou míru jistoty, že jeho výkazy a reporty podávají věrný obraz hospodaření společnosti a že informace, na základě kterých staví strategická rozhodnutí, jsou pravdivé.