ATERRA GROUP

ÚČETNICTVÍ

Požadavky na rychlost a preciznost zpracování dat se stále zvyšují, finanční a manažerské reporty jsou stále složitější. 
Outsourcing těchto služeb přináší snížení mzdových nákladů, zlepšení kvality vedení účetnictví, zjednodušení podnikových procesů a eliminaci rizik. Na systém externího zpracování finančních agend (finanční účetnictví, finační poradenství, manažerské reportování) proto přechází v posledních letech čím dále více organizací..

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

uctoNabízíme komplexní účetní servis. Jsme připraveni převzít vedení účetních agend a nastavit nové procesy a způsob vykazování. Systém práce je plně přizpůsoben požadavkům a pracovnímu režimu klienta. Naše účetní pro svou práci využívají naše vlastní zázemí i software nebo pracují přímo v sídle klienta na jeho softwarovém vybavení. Často využívanou variantou je kombinace obou výše uvedených přístupů: zpracování účetnictví prostřednictvím vzdáleného (terminálového) přístupu. 

Číst dál: VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

ÚČETNÍ PORADENSTVÍ

Jsme připraveni analyzovat současný stav účetnictví a identifikovat slabá místa a rizika. Na základě výsledků takové analýzy pak můžeme navrhnout systém opatření, která vedou k eliminaci rizik a nepřesností vzniklých lidským faktorem. Cílem je zajistit klientovi přiměřenou míru jistoty, že jeho výkazy a reporty podávají věrný obraz hospodaření společnosti a že informace, na základě kterých staví strategická rozhodnutí, jsou pravdivé.

MANAŽERSKÝ REPORTING

Ladíme existující reportovací systémy tak, aby splňovaly všechny zásadní požadavky managementu na dostupnost, správnost a strukturu informací.  Nastavujeme převodové můstky mezi CAS a IFRS, vytváříme reportovací mechanismy v IFRS. Na přání klienta můžeme veškerou agendu související s pravidelným reportingem převzít.