ATERRA GROUP

ŠKOLENÍ

ŠKOLENÍ

Pro své klienty organizujeme školení zaměstnanců v oblasti financí. Naše školení jsou určena jak pro pracovníky z oddělení financí, tak pro nefinanční zaměstnance (např. obchodníci, nákupčí, management výroby apod.).

Absolventi našich kurzů získají základní orientaci v oblasti podnikové ekonomiky a lépe rozumí vazbám mezi aktivy, pasivy a výsledovkou.
Všechna naše školení jsou přizpůsobena individuálním požadavkům klienta.